قوانین و مقررات

 شرایط ابطال گشت های عادی و گشت های نوروزی توسط مسافر

توضیح:گشتهای نوروزی گشت هائی است که در فاصله زمانی ۲۸ اسفند لغایت ۱۵ فروردین سال بعد برگزار میگردد.

زمان ابطال گشت عادی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ

ملاحظات

زمان ابطال گشت نوروزی توسط مسافر

درصد جریمه از کل مبلغ

از زمان ثبت نام تا ۳۰ روز قبل از سفر

۵ درصد

در صورتی که گشت هوایی باشد جریمه ابطال بلیط هواپیما دریافت خواهد شد

از ۲۹ روز تا ۲۵روز قبل از سفر

۲۰درصد

از ۲۹ روز تا ۱۵ روز قبل از سفر

۱۰ درصد

از ۲۴ روز تا ۲۰ روز قبل از سفر

۲۵ درصد

از ۱۵ روز تا ۷ روز قبل از سفر

۱۵ درصد

در صورت چارتر بودن محل اقامت،بلیط هواپیما و یا قطار جرایم ابطالی با ارائه مدارک براساس مقررات مربوطه اخذ خواهد شد

از ۲۰ روز تا ۱۰ روز قبل از سفر

۳۰ درصد

از ۷ روز تا ۳ روز کاری قبل از سفر

۲۰ درصد

از ۱۰ روز تا ۵ روز قبل از سفر

۴۰ درصد

از ۳روز تا یک روز کاری قبل از سفر

۳۰ درصد

از ۲۴ ساعت تا ۱۲ ساعت قبل از سفر

۴۰ درصد

جریمه ابطال گشت های یک روزه در تمام مقاطع ابطالی شامل ۷۰ درصد مبلغ کل تور می باشد

۵ روز تا زمان حرکت یا در صورت عدم حضور در تور

۵۰ درصد به علاوه جریمه ابطال بلیط در تورهای هوایی

۱۲ ساعت و در صورت عدم حضور در سفر

۵۰ درصد

نام و نام خانوادگی مسافر و یا نماینده مسافر

امضاء

نام و نام خانوادگی مدیرعامل/دفتر خدمات سیاحتی همتاسفر

مهر و امضاء

تبصره: گشتهای یک روزه  از شمول مورد فوق مستثنی می باشد.

 

۲- تعهدات کارگزار

۱/۲ کارگزار متعهد استضمن استفاده از وسیله ویژه توریستی بصورت دربست در گشت های زمینی، تقدم جا را در اتوبوس برحسب تاریخ ثبت نام تعیین نماید.

۲/۲ کارگزار متعهد است کل برنامه های خدمات گشت را بصورت بروشور و یا کتبا به مسافر تقدیم و رسید دریافت دارد.

۳/۲ کارگزار متعهد است برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقیق انجام دهد

تبصره۱: در صورت وقوع هرگونه پیشامد غیر منتظره از قبیل شرایط فوق العاده جوی و مشکلاتی که از کنترل کارگزار خارج و سبب ابطال و یا تغییر برنامه مسافرت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود.

تبصره ۲: در صورت تغییر برنامه گشت و مسافرت و یا افزایش قیمت به هر دلیلی مسافر در همراهی با تور مخیر است.

تبصره ۳: در صورت به حد نصاب نرسیدن مسافر کارگزار مجاز به کنسل کردن تور می باشد و  باید هزینه تور را بطور کامل مستردد نماید.

۴/۲ کارگزار متعهد است در صورت ابطال گشت (بجزموارد مطروحه در تبصره ۱ بند ۳/۲)، ضمن استرداد کلیه وجوه دریافتی به مسافر ۲۰% کل هزینه را بعنوان خسارت به مسافر بپردازد.

۵/۲ کارگزار متعهد استبیمه کامل مسافرتی را در مورد مسافر اعمال نماید و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در طول سفر همکاری و مساعدت لازم را بعمل آورد.

۶/۲ کارگزار متعهد است نسبت به تنظیم قرارداد اقدام و یه نسخه از آنرا در قبال اخذ رسید به مسافر ارائه دهد.

۳- تعهدات مسافر

۱/۳ مسافر متعهد است شئونات اسلامی را در طول سفر کاملا رعایت نماید.

۲/۳ مسافر متعهد است شناسنامه عکسدار و کارت ملی برای کلیه گشتها بهمراه داشته باشد.

۳/۳ مسافر متعهد است در ساعات اعلام شده در برنامه گشت شرکت نماید در غیر اینصورت هیچ مسئولیتی بعهده کارگزار نخواهد بود.

۴/۳ مسافر متعهد است هزینه های اضافی خارج از برنامه را خود بپردازد.

۵/۳ مسافر متعهد است درخواست انصراف از سفر خود را حضوری و یا توسط نماینده رسمی و به صورت کتبی به کارگزار اعلام و رسید دریافت نماید.

۶/۳ مسافر متعهد است۵۰% هزینه گشت را در هنگام عقد قرارداد و مابقی را ۴۸ ساعت قبل از انجام سفر بهمراه کلیه مدارک، در قبال اخذ رسید تحویل کارگزار نماید.

۴- مسافر و کارگزار، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را بعنوان حکم مرض الطرفین تعیین، تا در صورت بروز هرگونه اختلافی در رابطه با این قرارداد اعلام نظر نماید.   بدیهی است نظر ایشان قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.