۰۱۱ - 442 54 208

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود
۰۱۱ - 442 54 208

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام‌کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

آیا از قبل عضو هستید ؟

ورود

خروج از کشور ، محدودیتهای قانونی

خروج از کشور ، محدودیتهای قانونی

 

1) رعایت حجاب اسلامی الزامی است.

2) خروج ارز از کشور برابر مصوبات ابلاغی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیش از پنج هزار دلار برای هر   مسافر ممنوع می باشد.

۳) بهمراه داشتن وجه رایج کشور بیش از پانصد هزار ریال ممنوع می باشد.

4) بهمراه داشتن هرگونه ترشیجات – سرکه- الکل ممنوع می باشد.

5) بهمراه داشتن هر گونه اسپری قابل احتراق که دارای بر چسب اشتعال میباشد ممنوع است.

6) خروج هر گونه مواد مخدر و مشتقات آن ممنوع بوده و فرد حامل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

7) خروج هر گونه مشروبات الکلی بهمراه مسافر ممنوع و حامل آن تحت پیگرد قضایی قرار میگیرد.

8) همراه داشتن سگ فقط با اوراق شناسایی و حمل در سبد مخصوص حیوانات و با اخذ مجوز از سوی واحد     قرنطینه فرودگاه می باشد.

9) خروج هر گونه سکه های طلا که پشتوانه ارزی کشور می باشد ممنوع می باشد.

10) خروج خاویار از فرودگاه بیش از ۲۵۰ گرم به همراه مسافر ممنوع می باشد.

11) خروج فرش دستبافت بیش ۲۴ متر مربع برای هر مسافر ممنوع می باشد.

12) خروج هر گونه مواد محترقه – کپسول گاز ممنوع می باشد.

13) خروج هر گونه سلاح  و مهمات که فاقد مجوز لازم می باشند ممنوع می باشد.

ارسال دیدگاه